Contabilitate

Contabilitate şi organizarea managementului financiar-contabil

  • Organizare contabilă financiară şi de gestiune;
  • Evidenţă contabilă computerizată, întocmire situaţii financiare şi stabilirea rezultatelor;
  • Expertize contabile extrajudiciare;
  • Raportări lunare, trimestriale, anuale către organele fiscale;
  • Certificare situaţii financiare.
  • Consultanţă în vederea organizării departamentelor financiare;
  • Training în domeniul financiar oferit pentru angajaţii departamentelor financiare;
  • Suport în intocmirea dosarelor de credit sau altor forme de finanţare;