Echipa

Cu o echipă matură,  bine pregătita profesional, PRIMA EXPERT  pune la dispoziţia clienţilor săi servicii prompte şi de un înalt profesionalism.

Urmându-şi fidel deviza conform căreia secretul oricărui succes sunt oamenii şi lucrul în echipă, compania a reuşit de-a lungul timpului să pună la lucru cunoştinţele şi entuziasmul tuturor - parteneri, specialişti angajati, colaboratori, clienţi - pentru atingerea ţelurilor fiecăruia - maximizarea profiturilor şi o continuă dezvoltare personală şi profesională.

Avem în componenţa echipei specialişti din diferite domenii activitate licentiaţi – ca expert contabil, auditori financiari, consultanţi fiscali, jurişti, specilişti în management şi marketing, informaticieni, traducători autorizaţi.

Există o permanentă grijă pentru planificarea carierei şi ridicarea nivelului de pregătire profesională, manifestată atât din partea echipei manageriale cât şi a angajaţilor şi colaboratorilor. Majoritatea colaboratorilor sunt vorbitori de limba engleză, compania punând la dispoziţia personalului posibilitatea participări la cursuri de limbi străine, cursuri de perfecţionare, stagii de pregătire profesională.

Angajaţii utilizează o infrastructura modernă cu dotări IT şi programe informatice performante.