Consultanta

  • Planificare strategică;
  • Asistenţă în caz de fuziune, divizare, lichidare societăţi, reorganizare judiciara;
  • Evaluarea potenţialului afacerii;
  • Consultanţă în procesul de achiziţie şi vânzare a afacerii;
  • Consultanţă pentru planificare, organizare şi control;
  • Analiza diagnostic;
  • Programe de reducere a costurilor;
  • Întocmirea planurilor de afaceri;
  • Consultanţă şi instruire în managementul informaţiei;
  • Consultanţă în caz de litigii;