Audit financiar

  • Audit conform Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) pentru raportări statutare sau raportări pentru consolidări de Grup conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiara (IFRS);
  • Revizuiri limitate şi misiuni pe proceduri agreate 
    • Retratarea situaţiilor financiare conform IAS şi IFRS, întocmirea situaţiilor financiare consolidate;
    • Asistenţă în întocmirea situaţiilor financiare consolidate;
    • Revizuirea situaţiilor financiare (due diligence);
  • Audit pentru proiecte de finanţare internaţionala (BERD, BEI, PHARE, fonduri structurale UE)