Skip to main content

Raportarea datoriilor scadente a fost anulata

Raportarea datoriilor scadente a fost anulata pentru persoanele juridice

Va aducem la cunostinta faptul ca a intrata in vigoare Legea nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata (Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017).

Precizari din lege numarul Legea 155/2017:

– A fost anulata obligatia de întocmire a situatiei privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul în România, aceasta ramânând doar în sarcina persoanelor juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat.