Skip to main content

Modificări importante ale Codului de procedură fiscală

Modificări importante ale Codului de procedură fiscală

Modificări importante ale Codului de procedură fiscală :

-       Reactivarea fiscală a contribuabilului fără să fie obligatorie inspecția la sediul acestuia,

-       Recunoașterea datei și documentului de plată a impozitelor prin utilizarea tehnologiilor moderne de plată - internet banking, home banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță.

-       Instituirea obligației de a se respecta Codul civil în cazul executării veniturilor obținute din salarii de către salariați sau veniturilor din pensii de către pensionari,

-       Noi procedee privind executările silite.

-       Proceduri de comunicare automată a datelor cu Comunitatea Europeană.

-       Prin Legea nr. 82/2017 a fost adoptată OUG nr. 84/2016 cu câteva modificări foarte importante pe care le prezentă chiar sub forma de articol normativ: „În toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu şi să se arate natura şi cuantumul debitului ce face obiectul executării.„

-       Din analiza temeiului normativ observă că acesta vine să corecteze o situație foarte des întâlnită în procedura organelor fiscale, respectiv acestea au obligație să indice tipul de impozit executat silit, perioada și perioada care se referă. În practică somațiile de plată erau foarte des sub forma debitelor cumulate fără să se indice natura și perioada la care se referă.

-       O alta modificare adusa de lege este: ,,Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condiţiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.”

-       Ce este nou? Se corectează formularea existentă în sensul ca urmărirea se efectuează ,,la plătitorul de venit” anterior textul fiind ,,de plătitorul de venit” , însă important este că procedura fiscală este subrogată procedurii civile.

-       Executarea silită este reglementată în mod vast de de art. 622 – 914 din Codul de procedură civila – Cartea a V a, din care facem o selecție de prevederi relevante.

-       Limitele urmăririi veniturilor:  Art. 729. - „(1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:

-          a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;

-          b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

-          (2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede

-       altfel.

-          (3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum. (...)

-       Modalităţi de executare - Art. 624. - „Executarea silită se efectuează prin:1. urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor;

-          2. predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deţinute fără drept de debitor;

-          3. alte măsuri prevăzute de lege. „